L Speed (Gaming~Battery saver~Performance) [ROOT] Icon

L Speed (Gaming~Battery saver~Performance) [ROOT]

82.5K7.5 MB4.79
Ứng dụng tin cậy
Tải về

Mô tả của L Speed (Gaming~Battery saver~Performance) [ROOT]

REQUIRES ROOT!!!

What is L Speed:
L Speed is a modification that combines tweaks inside an intuitive application, Its goal is to improve overall performance, reduce significant lags, extend battery life and improve your gaming experience on Android.
The mod will and should work on any device that meets its minimum requirement.
You only need a rooted Android device and Android 4.1 or later for L Speed app to function properly.

L Speed comes with a nice and clean user interface. Options such as tweaks are separated with sections, their explanation can also be opened with a long click. L Speed also supports changing theme colors, with Light and Dark option available to suit everyone's taste.

Requirements:
- Root
- White-listing (read below)

L Speed white-listing:
You may also need to whitelist L Speed from memory cleaning, autostart, hibernating or similar functioning apps or features on your device.

Here are the list of some known functionality where you can whitelist L Speed:

Samsung: Settings -> Security -> Auto-start
Sony: Settings -> Power management -> STAMINA mode
MIUI: Settings (Security Center) -> Permissions -> Autostart
Huawei: Settings -> All (Permissions) -> Startup manager

These may or may not be available depending on the version of your installed firmware / ROM

How to use:
- Read options description
- Toggle needed options
- Reboot is recommended after doing a set of changes

How to uninstall:
Simply uninstall L Speed and reboot device.

Beta channel, join as tester:
https://play.google.com/apps/testing/com.paget96.lspeed

Permissions:

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE - Allows an application to access networks state, required for push notifications

android.permission.ACCESS_SUPERUSER - Allows an app to access ROOT

android.permission.BATTERY_STATS - Allows an application to access battery stats

android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED - Allows an application to receive the ACTION_BOOT_COMPLETED that is broadcast after the system finishes booting.

android.permission.READ_PHONE_STATE - Allows an application to read current phone state, needed for checking is data connection On, required for battery optimization.

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE - Allows an application to read from external storage, required for backup&restore.

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE - Allows an application to write from external storage, required for backup&restore.

android.permission.WAKE_LOCK - Allows an application to wake up device from deep sleep, required for governor tuner and app services

android.permission.WRITE_SETTINGS - Allows an application to write device settings, required for aggressive doze

android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS - Allows an application to write device secure settings, required for options such as Animation duration scale

Help with app translation:
https://forum.xda-developers.com/apps/l-speed/translating-help-translating-l-speed-t3587252

Join L Speed discussion on Telegram:
https://t.me/LSpeedDiscussion

Join L Speed channel on Telegram:
https://t.me/LSpeedChannel

Follow L Speed on Facebook:
https://www.facebook.com/LSpeedAndroidOptimizer

Follow L Speed on xda-developers:
https://forum.xda-developers.com/apps/l-speed

Follow L Speed on Patreon:
https://www.patreon.com/paget96
YÊU CẦU ROOT !!!

Tốc độ L là gì:
L Speed ​​là một sửa đổi kết hợp các tinh chỉnh bên trong một ứng dụng trực quan, mục tiêu của nó là cải thiện hiệu suất tổng thể, giảm độ trễ đáng kể, kéo dài tuổi thọ pin và cải thiện trải nghiệm chơi trò chơi của bạn trên Android.
Bản mod sẽ và sẽ hoạt động trên mọi thiết bị đáp ứng yêu cầu tối thiểu của nó.
Bạn chỉ cần một thiết bị Android đã root và Android 4.1 trở lên để ứng dụng L Speed ​​hoạt động bình thường.

L Speed ​​đi kèm với giao diện người dùng đẹp và sạch sẽ. Các tùy chọn như chỉnh sửa được phân tách bằng các phần, giải thích của chúng cũng có thể được mở bằng một cú nhấp chuột dài. L Speed ​​cũng hỗ trợ thay đổi màu sắc chủ đề, với tùy chọn Sáng và Tối phù hợp với sở thích của mọi người.

Yêu cầu:
- Nguồn gốc
- Danh sách trắng (đọc bên dưới)

L Tốc độ danh sách trắng:
Bạn cũng có thể cần đưa danh sách trắng L Speed ​​từ dọn dẹp bộ nhớ, tự động khởi động, ngủ đông hoặc các ứng dụng hoặc tính năng hoạt động tương tự trên thiết bị của bạn.

Dưới đây là danh sách một số chức năng đã biết nơi bạn có thể đưa danh sách trắng L Speed:

Samsung: Cài đặt -> Bảo mật -> Tự động khởi động
Sony: Cài đặt -> Quản lý nguồn -> Chế độ STAMINA
MIUI: Cài đặt (Trung tâm bảo mật) -> Quyền -> Tự động khởi động
Huawei: Cài đặt -> Tất cả (Quyền) -> Trình quản lý khởi động

Chúng có thể có hoặc không có sẵn tùy thuộc vào phiên bản phần sụn / ROM đã cài đặt của bạn

Cách sử dụng:
- Đọc mô tả tùy chọn
- Chuyển đổi các tùy chọn cần thiết
- Nên khởi động lại sau khi thực hiện một loạt các thay đổi

Cách gỡ cài đặt:
Đơn giản chỉ cần gỡ cài đặt L Speed ​​và khởi động lại thiết bị.

Kênh Beta, tham gia với tư cách người thử nghiệm:
https://play.google.com/apps/testing/com.paget96.lspeed

Quyền:

ERIC.ACCESS_NETWORK_STATE - Cho phép ứng dụng truy cập trạng thái mạng, được yêu cầu cho thông báo đẩy

ERIC.ACCESS_SUPERUSER - Cho phép ứng dụng truy cập ROOT

ERIC.BATTERY_STATS - Cho phép ứng dụng truy cập số liệu thống kê pin

ERIC.RECEIVE_BOOT_COMPLETED - Cho phép ứng dụng nhận ACTION_BOOT_COMPLETED được phát sau khi hệ thống khởi động xong.

ERIC.READ_PHONE_STATE - Cho phép ứng dụng đọc trạng thái điện thoại hiện tại, cần thiết để kiểm tra là kết nối dữ liệu Bật, cần thiết để tối ưu hóa pin.

ERIC.READ_EXTERNAL_STORAGE - Cho phép ứng dụng đọc từ bộ nhớ ngoài, được yêu cầu để sao lưu và khôi phục.

ERIC.WRITE_EXTERNAL_STORAGE - Cho phép ứng dụng ghi từ bộ nhớ ngoài, được yêu cầu để sao lưu và khôi phục.

ERIC.WAKE_LOCK - Cho phép ứng dụng đánh thức thiết bị khỏi giấc ngủ sâu, cần thiết cho bộ điều chỉnh và dịch vụ ứng dụng của thống đốc

ERIC.WRITE_SettING - Cho phép ứng dụng viết cài đặt thiết bị, cần thiết cho việc ngủ gật tích cực

ERIC.WRITE_SECURE_SettING - Cho phép ứng dụng viết cài đặt bảo mật thiết bị, được yêu cầu cho các tùy chọn, chẳng hạn như thang thời lượng Hoạt hình

Trợ giúp dịch ứng dụng:
https://forum.xda-developers.com/apps/l-speed/translating-help-translating-l-speed-t3587252

Tham gia thảo luận L Speed ​​trên Telegram:
https://t.me/LSpeedDiscussion

Tham gia kênh L Speed ​​trên Telegram:
https://t.me/LSpeedChannel

Theo dõi tốc độ L trên Facebook:
https://www.facebook.com/LSpeedAndroidOptimizer

Theo dõi tốc độ L trên xda-developers:
https://forum.xda-developers.com/apps/l-speed

Theo dõi tốc độ L trên Patreon:
https://www.patreon.com/paget96

Đọc thêm

Xếp hạng của người dùng

Những đánh giá và xếp hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá và xếp hạng ứng dụng này, vui lòng cài đặt Aptoide

4.79
0
5
51
4
4
3
2
2
0
1
1

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Đánh giá của người dùng

Ứng dụng tương tự L Speed (Gaming~Battery saver~Performance) [ROOT]

L Speed (Gaming~Battery saver~Performance) [ROOT] - Thông tin APK

Phiên bản APK
v2.0.7.6
Khả năng tương thích với Android
Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên
Paget96